درباره ما

درباره ما

صرافی کیهان با مدیریت آقای قاسم جمشیدی که بیش از 30 سال در امور ارزی و تجاری سابقه دارد از سال 2010 در زیر مجموعه کیهان اینترناشنال شروع به فعالیت نمود. شرکت کیهان اینترناشنال در استرالیا طی شماره  145663645 به ثبت رسیده واولین صرافی می باشد که بصورت شرکت رسمی فعالیت می کندو به همین جهت از اعتباربالای برخودارو مورد اطمینان مشتریان قرار گرفته است.

این شرکت همزمان با شروع فعالیتهای خود در استرالیا در سازمان   100234024 AUSTRAC  و در به ثبت رسیده و دارای کلیه مجوزهای قانونی جهت نقل و انتقال ارز می باشد.

این صرافی مفتخر است که با تکیه بر تجربه وتخصص خود و مدیران مجرب و بر اساس قوانین و مقرارت بین المللی و همچنین قوانین کشور استرالیا و کانادا به نقل و انتقال ارز اقدام می نماید.